Skatterådgivning

Med skatterådgivning snyder I hverken jer selv eller SKAT

En dygtig skatterådgiver er uundværlig, hvis I vil være sikre på ikke at betale for meget i skat. For selve skatteoptimeringen kræver betydeligt mere end at lave et regnskab. 

Et er at lægge de rigtige udgifter og indtægter sammen og trække fra, så regnskabet stemmer. Et andet er at følge med i skatte- og fradragsreglerne løbende, så I hverken kommer til at betale for meget eller for lidt – og så I kan udskyde skattebetalingerne, når det kan lade sig gøre – og styrke jeres likviditet. 

Når vi får nye kunder, kan vi næsten altid optimere skatteregnskabet. Det kan vi sikkert også gøre for jer. Især hvis du er ejerleder, kan du tit køre flere udgifter ind over firmaet, end du selv er klar over.  Også selv om vi selvfølgelig overholder alle reglerne, så din virksomhed ikke risikerer unødig kontrol eller torskegilde på grund af småfejl eller unøjagtigheder.

I den mindre afdeling kan vi næsten altid optimere ift. personale- eller repræsentationsomkostningerne, og tit kan vi også justere på jeres afskrivninger. Et område, hvor der samtidig kan være temmelig store beløb at justere på.

Herudover optimerer vi ofte ift. 

  • selskabsskat og indkomstskat
  • skat ifm. generationsskifte
  • moms
  • medarbejderaktieordninger 
  • skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse
  • virksomhedens biler

Nogle gange kan der også være mange penge at vinde ved at planlægge, hvornår I køber bestemt udstyr til firmaet. Og det kan jo være en nem måde at skatteoptimere på. Og udvikler I produkter, der kan mere end tilsvarende produkter, kan I måske også opnå nogle bedre fradrag til udviklingsomkostningerne her. Ikke alle revisorer er opmærksomme på det. Men det er vi. 

Derfor kan vi rådgive om skat på 2 måder:

  1. Allerhelst vil vi selvfølgelig overtage hele jeres revision, så vi både bogfører, laver jeres årsregnskab og momsregnskab og rådgiver om skat
  2. Skal I gennemgå generationsskifte, omstrukturere eller foretage andre større ændringer, kan I opnå en stor gevinst ved at få en second opinion ift. mulige skattefordele alt efter, hvordan og hvornår I laver ændringerne 

Hvem er vi?
Ecovis Danmark er en del af Ecovis International, hvorfor vi også har særlig viden om skatteregler, hvis I arbejder i udlandet eller har planer om at gå internationalt. 

Samtidig består Ecovis både af revisorer og jurister. Derfor kan vi ikke kun kan rådgive og hjælpe i forhold til det skattetekniske, men også det juridiske ift. kontrakter m.m. Og når vi rådgiver vores kunder ud fra flere sæt kompetencer og lærer jer godt at kende, kan vi give jer den allerbedste rådgivning på tværs af hele virksomheden.

Skal vi tage en snak? Så ring til os på 57 61 45 40 eller send en mail, så laver vi en aftale.

Kontakt os:

Revisor i Danmark
Jerrik Olsen
Statsautoriseret revisor, Partner
+45 5766 2470

Regnskab og revision: