Revision

Søges revisionsaftale?

Revision Ringsted og København: 

Revisionen er et af de vigtigste fokuspunkter for de fleste firmaer. Både fordi I skal betale skat og moms, men også fordi revision giver et godt indblik i, hvordan jeres firma klarer sig, og hvor I måske skal justere.

Derfor er revision mere end tal og bilag, og en god revisor bør være en af jeres vigtigste rådgivere. Sådan ser vi selv vores samarbejde med kunderne. For når vi laver revisionen, kan vi se, hvis

  • I har mistet kunder
  • en gennemsnitlig kunde køber mindre
  • en udgiftspost ændrer sig. Eksempelvis vikarbudgettet eller betaling for overarbejde
  • dækningsbidraget falder eller stiger

Eller hvad der nu er relevant for jer.

Derfor er det interessante sjældent det enkelte regnskab, men hvordan de forskellige poster udvikler sig over årene. 

Hel eller delvis revision

Når vi får nye kunder, indleder vi altid med en grundig samtale for at få afdækket jeres behov. 

Måske søger I en revisor til et helt nystartet firma eller friske øjne ifm. et eksisterende. Det kan også være, I er i gang med at udvide og får brug for nye kompetencer i den anledning. 

Som regel står vi for hele revisionen, inkl. bogføringen, og sørger både for årsregnskabet og de løbende momsafregninger. Her laver vi en aftale om, hvordan I afleverer bilagene, og vi får adgang til SKAT og relevante bankkonti. For jo mindre I skal ind over selv, jo bedre kan I fokusere på jeres primære opgaver.

Det er også muligt at lave en saftale, hvor vi kun løser en mindre del af opgaven. Det kan være, at I gerne vil bogføre selv og udelukkende vil have os til at lave selve årsregnskabet. Eller at I gerne vil tilkøbe hjælp til lønadministration, generationsskifte eller samarbejde på tværs af datterselskaber

Udover at hjælpe med den tunge del af regnskabet sørger vi også for de mindre revisionsmæssige opgaver.

Eksempelvis

  • beskatning af fri bil og kørselsregnskab
  • afstemning af poster i balancen
  • indberetning af årsregnskabet
  • indberetning af selvangivelse
  • kontrol af at moms og skat er indberettet korrekt

I behøver selvfølgelig ikke tage stilling til de specifikke opgaver, når vi indleder samarbejdet. Vi kan sagtens justere aftalen efterhånden, hvis jeres behov er anderledes end forventet. 

Revision i Ringsted, København og i udlandet

Ecovis har kontor i Ringsted og København. Så foretrækker I et fysisk møde, kan det sagtens lade sig gøre. 

Som en del af Ecovis International arbejder vi på tværs af landegrænser, da organisationen dækker knap 80 lande i hele verden. Derfor har vi ikke bare stor ekspertise i de danske revisionsregler, men løser også jævnligt internationale opgaver. Enten når vores internationale kolleger og netværkskontakter henviser udenlandske kunder til os, eller når vores danske kunder går internationalt og har brug for, at vi også hjælper dem med i forbindelse med udvidelsen.

Skal vi hjælpe med jeres revision?

I første omgang kan vi tage et møde og drøfte mulighederne. Ring på 57 61 45 40, eller send en mail. Så laver vi en aftale.

Kontakt os:

Revisor i Danmark
Jerrik Olsen
Statsautoriseret revisor, Partner
+45 5766 2470

Regnskab og revision: