Din Revisor Informerer 2. kvartal 2022 - Ecovis i Danmark

Din Revisor Informerer 2. kvartal 2022

Så er DIN REVISOR INFORMERER for 2. kvartal 2022 klar. I denne udgave kan du blandt læse følgende:

  • Forlængelsen af fristen for at indsende årsrapporten. Tidligere lød fristen på fem måneder efter balancedatoen, men nu får virksomhederne seks måneder til at indsende årsrapporten.
  • Er du hovedaktionær eller nærtstående medaktionær, skal du huske at oplyse om eventuelle transaktioner med dine selskaber.
  • Den 30. september er sidste dato for slutafregning for alle ikke-slutafregnede kompensationsordninger. Det er samtidig muligt at indsende en samlet slutafregning.
  • Softwarevirksomheden Clerk.io vokser voldsomt på både kunde- og medarbejdersiden. Men antallet af ansatte i økonomiafdelingen er det samme.
  • Undgå ekstra renter ved at indbetale din eventuelle restskat senest den 1. juli.
  • Flere virksomheder skal anvende en revisor.
Download PDF

Kontakt os:


Preben Pedersen
Statsautoriseret revisor, Partner
+45 5766 2452
Revisor i Danmark
Jerrik Olsen
Statsautoriseret revisor, Partner
+45 5766 2470