Din Revisor Informerer 1. kvartal 2023 - Ecovis i Danmark

Din Revisor Informerer 1. kvartal 2023

1 min.

I årets første udgave af Din Revisor Informerer, kan du blive klogere på:

  • En ud af fem virksomheder angiver ikke moms til tiden. Vær opmærksom på at angive momsen korrekt og inden fristens udløb.
  • Du har nu seks måneders frist efter balancedatoen til at indsende dit selskabs årsrapport. Tidligere havde du kun fem måneder til dette.
  • Som et led i de sædvanlige kundeprocedurer skal din revisor tjekke risikoen for økonomisk kriminalitet. Derfor kan det være, at din revisor beder om eksempelvis identifikationsoplysninger og oplysninger om din virksomheds ejerstruktur.
  • 15-procent reglen i forbindelse med generationsskifte og overdragelse af virksomhed til nærtstående er under pres, da Skattestyrelsen har udsendt en meddelelse om, at reglen i visse situationer ikke gælder.
  • Satserne for beregning af den skattemæssige værdi af fri bil blev ændret ved årsskiftet.
Download PDF

Kontakt os:


Preben Pedersen
Statsautoriseret revisor, Partner
+45 5766 2452
Revisor i Danmark
Jerrik Olsen
Statsautoriseret revisor, Partner
+45 5766 2470