Din Revisor Informerer 1. kvartal 2022 - Ecovis i Danmark

Din Revisor Informerer 1. kvartal 2022

DIN REVISOR INFORMERER for 1. kvartal 2022 er på gaden. I denne udgave kan du blandt andet læse følgende:

  • Sidste udkald for håndværkerfradraget. Regeringen har fremsat et lov-forslag, som næsten halverer håndværkerfradraget i forhold til 2021. For-slaget forventes vedtaget i slutningen af marts.
  • Ikke alle gavekort til medarbejdere er skattefrie. Vær eksempelvis op-mærksom på beløbsgrænsen på 1.200 kroner.
  • Erhvervsstyrelsen har udsendt en ny regnskabsvejledning for andelsbolig-foreninger.
  • Lasse Houengaard er eneejer af håndværkervirksomheden Finn L. & Da-vidsen. Det ønsker han nu at ændre på og har inviteret en række loyale medarbejdere ind i ejerkredsen.
  • Mange selskaber skal i løbet af de næste måneder indsende årsrapporten. Husk, at det er ledelsen, der har ansvaret for at udarbejde, godkende og indsende rapporten.
  • Digitalisering er godt, også når det gælder bogholderi, fakturering og op-stilling af regnskaber. Men pas på faldgruberne og husk at bruge profes-sionel rådgivning for at undgå faldgruberne.
Download PDF

Kontakt os:


Preben Pedersen
Statsautoriseret revisor, Partner
+45 5766 2452
Revisor i Danmark
Jerrik Olsen
Statsautoriseret revisor, Partner
+45 5766 2470