Acontoskat for selskaber for 2022

Acontoskat for selskaber for 2022

2 min.

Det er ved at være tid til selskabers betaling af 2. acontoskatterate for indkomståret 2022. Derfor har vi lavet denne nyhed med lidt nyttig information omkring dette samt mulighederne for indbetaling af frivillig acontoskat.

Hvorvidt der skal ske yderligere indbetaling af acontoskat eller nedsættelse af den ordinære acontoskat afhænger af virksomhedens forventede resultat og selskabets ind- og udlånsrente.

Acontoskat 2. rate og mulighed for indbetaling af frivillig acontoskat

2. rate af den ordinære acontoskat for indkomståret 2022 skal betales senest 21. november 2022.

Såfremt virksomheden forventer et større overskud, og den ordinære acontoskat derfor er sat for lavt, har selskabet mulighed for at foretage en frivillig indbetaling den 21. november 2022.

Restskatteprocenterne for 2022 er endnu ikke fastsat, men forventes at ligge på niveau med satserne fra 2021, og der tages derfor udgangspunkt i disse satser.

Hvis selskabet ikke foretager en frivillig indbetaling, bliver en evt. restskat tillagt en rente på 4,3 %. Da renten er ikke fradragsberettiget svarer det til en rente på ca. 5,6 % før skat.

Kan det betale sig at foretage frivillig indbetaling af restskat?

Hvorvidt det kan betale sig at indbetale frivilligt før eller efter 21. november 2022 afhænger af forholdet mellem selskabets lånerente/indlånsrente og den rente som tillægges en evt. restskat.

Hvis selskabet har overskudslikviditet, eller hvis selskabets lånerente er under 5,6 %, vil det som udgangspunkt være en fordel at foretage en frivillig indbetaling sammen med den ordinære acontoskat.

Mulighed for frivillig indbetaling af 3. rate

Vælger selskabet ikke at betale en frivillig acontoskat, eksempelvis fordi der ikke er udsigt til et større overskud, og det senere viser sig at der alligevel har været et større overskud vil der være mulighed for at foretage en frivillig indbetaling frem til og med 1. februar 2023.

Her skal der betales et rentetillæg som forventes at udgøre 0,8%.

Nedsættelse af ordinær acontoskat

Forventes et underskud for indkomståret 2022 og er der fastsat en ordinær acontoskatterate til betaling 20. november 2022, har I mulighed for at nedsætte raten via TastSelv Erhverv. Nedsættelsen skal ske senest den 21. november 2022.

Har du spørgsmål til indbetaling af acontoskat eller ønsker hjælp til at opgøre den forventede restskat, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os:

Revisor i Danmark
Jerrik Olsen
Statsautoriseret revisor, Partner
+45 5766 2470