Viešieji pirkimai
Share >

Viešieji pirkimai

ECOVIS ProventusLaw advokatai teikia teisinę pagalbą viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančioms įmonėms ir perkančioms organizacijoms. Specialistai padeda tiek ruošti konkurso sąlygas, tiek jas suprasti. Jie taip pat padeda parengti konkursui reikalingus dokumentus, teikia pagalbą viešųjų pirkimų ginčuose, kuriuose yra sukaupę daug patirties.

Esant poreikiui teisininkai pasitelkia ECOVIS tinklo partnerių, veikiančių per 60 pasaulio šalių, pagalbą, ypač jei darbo teisės klausimai peržengia vienos valstybės ribas.