Auditas ir apskaita
Share >

Auditas ir apskaita

Audito paslauga, kurią atlieka mūsų įmonė, sudaro tarpusavyje susijusių paslaugų ir procedūrų visumą. Atliekame finansinės atskaitomybės, specializuotus mokesčių, Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų, finansinės atskaitomybės auditus. Finansinės atskaitomybės auditas atliekamas pagal audito atlikimo sutarties sąlygas bei audito planą. Atlikus auditą pateikiama oficiali auditoriaus išvada ir audito ataskaita. Atliekant auditą auditorius vadovaujasi Tarptautiniais audito standartais, LR Verslo apskaitos standartais, LR Akcinių bendrovių bei kitais įstatymais ir norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonės veiklą šalyje, auditoriaus profesinėmis žiniomis bei audito įmonės tam tikromis audito atlikimo metodikomis.

Atliekant specializuotą mokesčių auditą pagal mokesčių (vieno atskiro, visų mokamų mokesčių) audito atlikimo sutartį, auditorius įvertina mokesčių valstybei apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumą, pagrįstumą ir savalaikiškumą, remiantis galiojančiais LR įstatymais bei norminiais aktais.
Konsultuojame mokesčių klausimais pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir normatyvinius aktus. Konsultacijų kaina, nagrinėjant atskirus mokestinius klausimus, priklauso nuo pateikto klausimo sudėtingumo.

Klientui pageidaujant, taip pat pilnai ar dalinai tvarkome įmonės apskaitą. Ši paslauga apima pirminių dokumentų suvedimą į apskaitos registrus, Didžiosios Knygos sudarymą, finansinės ir mokestinės atskaitomybės paruošimą. Pageidaujant, iš suformuotų įmonės duomenų apskaičiuojame pagrindinius finansinius rodiklius. Įmonės buhalterinė apskaita vedama naudojant kompiuterinę apskaitos programą. Šios paslaugos suteikimo sąlygos ir įkainiai apsprendžiami paslaugų atlikimo sutartimi.