שרותי חשבות וייעוץ עיסקי

האני מאמין של משרדנו בתחום החשבות והליווי העסקי הוא :

“כי לחברה הפרטית קטנה כגדולה מגיע ניהול כספי ושרותים התפורים לפי מידתה בהתאם לצרכיה הייחודיים ולדרישות בעלי מניותיה”.

מנהל כספים/ חשב של חברה מרכז את כל ענייני הכספים של החברה מדובר ברואה חשבון בהכשרתו אשר מנהל בפועל את כל מחלקת הכספים של הארגון לא רק בצד הרישומי חשבונאי כי אם גם בצד האופרטיבי עסקי וניהולי.

חברות רבות אינן יכולות להרשות לעצמן להעסיק מנהל כספים או חשב במשרה מלאה בשל העלות הנכבדת הכרוכה בכך, אנו  ב ECOVIS מספקים לחברות שרותי חשבות וייעוץ עיסקי בהתאם לצורכיהם ובעלות נמוכה משמעותית מהעסקת חשב ו/או מנהל כספים במשרה מלאה.

בשל העובדה שענייננו בחברתך הוא הרבה מעבר לעניין חשבונאי, ביקורת או מס. אנו ב ECOVIS מציעים לעסקך שרותי ייעוץ עסקי ופיננסי התפורים לפי מידתך ובמיוחד עבורך.

נשמח לעמוד לרשות חברתך בנושאים הבאים :
– עזרה וליווי בגיוס הון ומימון.
– תכנון מבנה התאגדות וארגון מחדש ( restructuring )
– סיוע בהכנת תקציבים ותחזיות עסקיות.
– בדיקות חוסן ובריאות העסק.
– תכנון ובדיקת מרכזי רווח והצלחה.
– ניתוח תזרימי מזומנים.
– שרותי חשבות וניהול כספים במיקור חוץ ( OUTSOURCING)
– ניתוחים כלכליים ועסקיים.
– ראיונות ובחינת עובדים מקצועיים.
– זיהוי כשלים בבקרה הפנימית והצעות לתיקון.
– בדיקת מבנה הבקרה הפנימית ותהלכי העבודה בארגון.
– מיזוגים ורכישות.
– מדיניות מחירים ותמחיר.
– בדיקת תגמולי עובדים ושכר.

כשהצורך מתעורר אנו יכולים לסייע בעבודות כלכליות שונות, רכישות, בדיקת נאותות של חברות וכד’

בשל העובדה שאנו עובדים בדרך כלל עם לקוחות שאין להם חשב, מנהל כספים או יועץ משפטי בתוך החברה אנו נעשינו מעורבים הרבה יותר בעניינים התפעוליים עסקיים. במילים אחרות אנו מספקים את השירות לו היית מצפה ממי שיש לו אינטרס רב בהצלחתך העסקית.

ייעוץ כלכלי ופיננסי

– הערכות שווי ושערוך נכסים
– הכנת תכניות עסקיות
– הכנת דוחות ניהוליים שונים.
– בדיקות “שקידה ראויה” (Dew diligence )
– בדיקות טרום רכישה
– הגשת חוות דעת מקצועית לבתי משפט.