ECOVIS Norway (Norsk)

ECOVIS Norway (Norsk)

Egenskaper og Erfaring

ECOVIS i Norge består i dag av et team på 15 eksperter som i over 10 år har tilbudt tjenester til internasjonale og lokale selskaper og konsulenter som driver virksomhet i Norge. Våre tjenester omfatter alt fra rådgivning og etablering av selskaper til arbeidstillatelsessøknader, MVA, lønn og å opptre som arbeidsgiver for konsulenter. Vårt særlige fokus rettet mot internasjonale virksomheter som opererer i Norge har over tid medført at vi har bygget opp et sterkt fagmiljø innen komplekse utfordringer man vil møte i det norske markedet.

ECOVIS International

ECOVIS International er et ledende globalt konsulentfirma med opprinnelse i det kontinentale europa. Vi består av 8 500 mennesker som opererer i 80 land. Fokuset er på rådgivning og kjernekompetanse innen skatterådgivning, regnskap, revisjon og juridisk rådgivning. For å lese mer om ECOVIS International kan du trykke her.

Våre Tjenester

Lønnstjenester
Lønn. Noe alle lever av. Vi også.
Ecovis har med mange års erfaring innen lønnstjenester erfaring og kunnskap på hvordan det både gjøres riktig og effektivt.

Regnskapstjenester
Arbeid i ulike land og en verden som blir mer og mer global. Store utenlandske prosjekter og utleie av konsulenter.
Med det kommer ekstra behov knyttet til tjenester relatert til immigrasjon, bosetting, tillatelser og flytting. Sjekk med oss hvordan vi kan gjøre en forflytning av mennesker til Norge til en lek.

Global mobility og relocation-tjenester
Regnskapsføring er en naturlig del av det å bedrive en virksomhet i Norge. Ta kontakt med oss hvis du vil vite hvordan vi kan gjøre dette enkelt, smidig og korrekt for deg.