Účetnictví

Účetnictví

V oblasti vedení účetnictví nabízíme:

 • komplexní vedení podvojného účetnictví v souladu s platnou českou legislativou,
 • evidenci přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění pro účely DPH
 • zpracování a podání přiznání k dani z přidané hodnoty – čtvrtletně nebo měsíčně
 • příprava účetní závěrky, tj. provedení závěrkových operací, sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a
 • přílohy (včetně výkazu cashflow, je-li to povinné)

V oblasti vedení mzdové evidence nabízíme:

 • vedení kompletní mzdové evidence a záznamů zaměstnance,
 • vystavování příkazů Vaší bance k úhradě záloh na daň z příjmů a příspěvků na sociální a zdravotní
 • pojištění za zaměstnance ve prospěch příslušných úřadů,
 • příprava výplatních pásek a mzdových listů zaměstnanců v požadovaném formátu, pravidelná
 • aktualizace mzdových listů,
 • zařazení nebo vyřazení zaměstnance v rámci mzdové evidence
 • roční zúčtování daně

Contact us:

Certified Tax Consultant in Prague
Simona Fialová
Certified Tax Consultant
+420 703 171 001
Tax advisor in Prague
Hans van Capelleveen
Tax Advisor
+420 603 556 555

Služby: