ECOVIS Česká republika
ECOVIS v České republice jako skupina dynamických společností poskytuje kompletní portfolio služeb v oblasti auditu, účetnictví, daní, corporate finance a právních služeb.

Účetnictví

V oblasti vedení účetnictví nabízíme:
 • komplexní vedení podvojného účetnictví v souladu s platnou českou legislativou,
 • evidenci přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění pro účely DPH
 • zpracování a podání přiznání k dani z přidané hodnoty – čtvrtletně nebo měsíčně
 • příprava účetní závěrky, tj. provedení závěrkových operací, sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a
 • přílohy (včetně výkazu cashflow, je-li to povinné)
V oblasti vedení mzdové evidence nabízíme:
 • vedení kompletní mzdové evidence a záznamů zaměstnance,
 • vystavování příkazů Vaší bance k úhradě záloh na daň z příjmů a příspěvků na sociální a zdravotní
 • pojištění za zaměstnance ve prospěch příslušných úřadů,
 • příprava výplatních pásek a mzdových listů zaměstnanců v požadovaném formátu, pravidelná
 • aktualizace mzdových listů,
 • zařazení nebo vyřazení zaměstnance v rámci mzdové evidence
 • roční zúčtování daně