ECOVIS Česká republika
ECOVIS v České republice jako skupina dynamických společností poskytuje kompletní portfolio služeb v oblasti auditu, účetnictví, daní, corporate finance a právních služeb.

Audit

Společnost se zaměřuje na:
 • ověřování účetních závěrek společností, resp. konsolidovaných závěrek společností v souladu s českými
 • účetními předpisy, IAS-IFRS, ale i HGB
 • prověrky účetních závěrek
 • provádění finančních due diligence
 • provádění jiných předem dohodnutých procedur
V oblasti podnikového poradenství se zaměřuje na:
 • běžné účetní poradenství
 • poradenství v oblasti manažerského účetnictví
 • poradenství projektové jako např. příprava účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky v souladu s
 • požadavky IAS-IFRS
 • poradenství v oblasti zajišťovacího účetnictví
 • provádění procesních analýz a následné implementace manažerských metod řízení jako např. Balanced ScoreCard.