Tax advisors, accountants, human resources in Vietnam

ECOVIS Vietnam Accounting cung cấp các dịch vụ sổ sách kế toán thuế, soát xét báo cáo tài chính, tư vấn thuế, tư vấn quản trị nhân lực. Cung cấp dịch vụ tuyển dụng, vận hành hệ thống nhân sự tư vấn chiến lược, quản trị nhân sự.
Với phương châm “Vượt trội để thành công”, Vietsourcing hướng tới phát triển một đội ngũ nhân viên năng lực và tận tâm, kết hợp với việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

THUẾ SUẤT GTGT 0% KHÁC GÌ SO VỚI KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT?
19.03.18 | Thực tế hiện nay nhiều kế toán vẫn nhầm lẫn giữa đối tương không chịu thuế GTGT và đối tượng chịu thuế 0%, dẫn đến việc viết sai hóa đơn GTGT và kê khai sai thuế. Đối tượng không chịu thuế GTGT là các đối tượng như phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải…
CỤC THUẾ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2017
09.03.18 | Ngày 5/2/2018 Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 5749/CT-TNCN hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp MST người phụ thuộc. Hướng dẫn cụ thể về: Đối tượng phải quyết toán và không quyết toán thuế TNCN Các trường hợp cá nhân được quyền hoặc không được ủy quyền quyết…
03 ĐIỂM MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP TÍNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2018
01.03.18 | Từ ngày 01/01/2018, những quy định mới về tiền lương, thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sẽ có giá trị thi hành. Cụ thể như sau: 1. Thêm khoản tính đóng BHXH bắt buộc Theo khoản 2 Điều 89 của Luật BHXH 2014 “ Đối với người lao động đóng bảo…
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
09.01.18 | Hướng dẫn về việc ký hợp đồng với người lao động nước ngoài được quy định tại: Luật lao động số 10/2012/QH13; Nghị định số 11/2016/NĐ-CP; Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH. Hợp đồng lao động ký kết với người nước ngoài cũng tương tự như khi ký với người Việt Nam cả về hình thức lẫn nội…
Tăng mức lương tối thiểu và Quy định mới về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
04.01.18 | Thay đổi mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2018 Nghị định số 141/2017/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 07/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo HĐ lao động. Theo đó, từ ngày 01/01/2018, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.760.000…