Audiitorkontrolli kohustus

Kõige tavalisemateks auranneteks, mis vajavad audiitorkontrolli, on raamatupidamise aastaaruanne ja pakendiaruanne. Raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus on üldjuhul kohustuslikud järgmistel juhtudel (on olemas ka mõningad erandid; täpse info leiab audiitortegevuse seadusest).

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik

 • igale aktsiaseltsile;
 • igale raamatupidamiskohustuslasele, mille
  • (müügi)tulu ületab 12 miljonit eurot aastas või
  • varad bilansipäeva seisuga ületavad 6 miljonit eurot või
  • keskmine töötajate arv ületab 180 inimest;
 • igale raamatupidamiskohustuslasele, mille raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid:
  • (müügi)tulu 4 miljonit eurot,
  • varad bilansipäeva seisuga 2 miljonit eurot,
  • keskmine töötajate arv 50 inimest.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus on kohustuslik

 • igale raamatupidamiskohustuslasele, mille
  • (müügi)tulu ületab 4,8 miljonit eurot või
  • varad bilansipäeva seisuga ületavad 2,4 miljonit eurot või
  • keskmine töötajate arv ületab 72 inimest;
 • igale raamatupidamiskohustuslasele, mille raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid:
  • (müügi)tulu 1,6 miljonit eurot,
  • varad bilanspäeva seisuga 0,8 miljonit eurot
  • keskmine töötajate arv 24 inimest;
 • igale sihtasutusele, millele ei ole kohustuslik raamatupidamise aastaaruande audit ja mille
  • (müügi)tulu ületab 15 tuhat eurot või
  • varad bilansipäeva seisuga ületavad 15 tuhat eurot.

Pakendiaruande audiitorkontroll (piiratud kindlustandva töövõtu vormis) on kohustuslik eelkõige järgmistele isikutele:

 • taaskasutusorganisatsioon;
 • pakendiettevõtja, kes laseb Eestis turule pakendatud kaupa pakendimassiga üle viie tonni aastas (audiitorkontroll peab olema piiratud kindlustandva töövõtu vormis).

Pakendiettevõtjaks on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa.

Võta meiega ühendust:

Osanik, Vandeaudiitor, Eestis
Stella Zdobnõh
Osanik, Vandeaudiitor
+372 6450490
Osanik, juhatuse liige, Eestis
Veera Sokolova
Osanik, juhatuse liige
+372 6450490