© majonit - AdobeStock

Ecovis Eestis

Maksunõustajad, raamatupidajad Tallinas

Ecovise üheks suurimaks tugevuseks on võime pakkuda oma klientidele üheaegselt nii personaalset lähenemist konkreetses jurisdiktsioonis kui ka juurdepääsu rahvusvahelisesse võrgustikku kuuluvate spetsialistide üldistele oskustele ja kogemustele üle kogu maailma. See võimaldab klientidele vajaliku toe – eriti mitmeid riike hõlmavate situatsioonide puhul.

Eestis osutavad Ecovis võrgustikku kuuluvad ühingud teenuseid eelkõige auditi, raamatupidamise ja maksunõustamise valdkonnas. Teenused on suunatud eelkõige, kuigi kindlasti mitte ainult, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Omame kogemusi teenuste osutamisel pea igas tegevusvaldkonnas või ärisektoris tegutsevatele ettevõtjatele. Suhtluskeeleks saab olla eesti, vene või inglise keel.

Teenused

  • audit ja muud kindlustandvad töövõtud
  • kokkuleppeliste protseduuride läbiviimine
  • maksunõustamine
  • raamatupidamine
  • koolituste läbiviimine eespool nimetatud valdkondades
  • tehingutugi

Audiitorkontrolli kohustus

Kõige tavalisemateks auranneteks, mis vajavad audiitorkontrolli, on raamatupidamise aastaaruanne ja pakendiaruanne. Raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus on üldjuhul kohustuslikud järgmistel juhtudel (on olemas ka mõningad erandid; täpse info leiab audiitortegevuse seadusest).

International tax, audit, accounting and legal news