Ecovis in Tallinn
Tel.: +372 645 04 90

Audiitorkontrolli kohustus

Kõige tavalisemateks auranneteks, mis vajavad audiitorkontrolli, on raamatupidamise aastaaruanne ja pakendiaruanne. Raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus on üldjuhul kohustuslikud järgmistel juhtudel (on olemas ka mõningad erandid; täpse info leiab audiitortegevuse seadusest).

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik
 • igale aktsiaseltsile;
 • igale raamatupidamiskohustuslasele, mille
  • (müügi)tulu ületab 12 miljonit eurot aastas või
  • varad bilansipäeva seisuga ületavad 6 miljonit eurot või
  • keskmine töötajate arv ületab 180 inimest;
 • igale raamatupidamiskohustuslasele, mille raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid:
  • (müügi)tulu 4 miljonit eurot,
  • varad bilansipäeva seisuga 2 miljonit eurot,
  • keskmine töötajate arv 50 inimest.
Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus on kohustuslik
 • igale raamatupidamiskohustuslasele, mille
  • (müügi)tulu ületab 4,8 miljonit eurot või
  • varad bilansipäeva seisuga ületavad 2,4 miljonit eurot või
  • keskmine töötajate arv ületab 72 inimest;
 • igale raamatupidamiskohustuslasele, mille raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid:
  • (müügi)tulu 1,6 miljonit eurot,
  • varad bilanspäeva seisuga 0,8 miljonit eurot
  • keskmine töötajate arv 24 inimest;
 • igale sihtasutusele, millele ei ole kohustuslik raamatupidamise aastaaruande audit ja mille
  • (müügi)tulu ületab 15 tuhat eurot või
  • varad bilansipäeva seisuga ületavad 15 tuhat eurot.
Pakendiaruande audiitorkontroll (piiratud kindlustandva töövõtu vormis) on kohustuslik eelkõige järgmistele isikutele:
 • taaskasutusorganisatsioon;
 • pakendiettevõtja, kes laseb Eestis turule pakendatud kaupa pakendimassiga üle viie tonni aastas (audiitorkontroll peab olema piiratud kindlustandva töövõtu vormis).

Pakendiettevõtjaks on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa.