Бухгалтерський облік
Share >

Бухгалтерський облік

Наші бухгалтерські послуги для малого та середнього бізнесу охоплюють найважливіші сфери бухгалтерського обліку, податкового та фінансового управління. Ми пропонуємо свою допомогу власникам підприємств та менеджерам у веденні бухгалтерії, підготовці фінансових та податкових звітів, прийнятті рішень, а також фінансовому управлінні.

Власники малого бізнесу можуть розраховувати на повну підтримку наших експертів з бухгалтерського обліку та оподаткування у вирішенні поточних питань, щоб витратити більше часу та зосередитися на найважливіших аспектах свого бізнесу.

Аутсорсинг бухгалтерського обліку

Ведення та управління внутрішнім обліком може бути дорогою та адміністративно обтяжливою справою для малих та середніх підприємств.

Наша служба аутсорсингу бухгалтерського обліку дозволяє компаніям перекладати свої фінансові, бухгалтерські та адміністративні завдання на гнучку, жорстко керовану службу, яка розвантажує керівництво, роблячи його більш орієнтованим на розвиток бізнесу.

Навіть великі компанії можуть отримати вигоду від аутсорсингу бухгалтерського обліку, оскільки це більш економічно ефективний та легко керований спосіб мати точні звіти та забезпечити відповідність, ніж ведення внутрішнього бухгалтерського обліку.

Найбільш відчутними перевагами використання аутсорсингу бухгалтерського обліку, є:

 • Зниження витрат та зменшення адміністративного навантаження, пов’язаного із веденням внутрішнього бухгалтерського обліку та управлінням ним.
 • Зменшення ризику штрафних санкцій та інших збитків, спричинених помилками у звітах, оскільки їх точність та відповідність останнім податковим та законодавчим вимогам забезпечується досвідченими та відданими професіоналам
 • Підвищення продуктивності бізнесу, оскільки керівництво стає більш зосередженим на розвитку та зростанні бізнесу
 • Миттєвий доступ до найсучасніших методів фінансової аналітики та індивідуальних поради щодо різних аспектів бізнесу

Наша служба аутсорсингу бухгалтерського обліку включає:

 • Щомісячна / тижнева обробка операцій компанії
 • Щоквартальне / щомісячне закриття рахунків
 • Облік за принципом нарахування та ведення графіків
 • Базові статутні фінансові звіти
 • Спеціальний пакет фінансової звітності
 • Звітність про фактичне виконання бюджету
 • Фінансовий огляд та аналіз

Фінансова і управлінська звітність

Точна фінансова та управлінська звітність необхідні для оцінки стану здоров’я компанії, а також для своєчасного виявлення загроз та можливостей для розвитку бізнесу.

Помилки та викривлення у звітах можуть призвести до неправильних управлінських рішень, що призведе до значних збитків для компанії. Тому правильно складені та ретельно перевірені звіти є життєво важливими для кожної компанії.

Ми забезпечуємо 100% точність звітів, які ми складаємо, що є надійною основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Наші послуги зі звітності включають:

 • Складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ
 • Складання управлінських звітів
 • Трансформація місцевих звітів GAAP до МСФЗ
 • Складання статутних фінансових звітів
 • Розробка та впровадження щомісячних / щоквартальних систем звітності
 • Складання консолідованої фінансової звітності
 • Проміжна фінансова звітність

Оплата праці

Ведення заробітної плати може бути проблемою для малих компаній або для підприємств без власного відділу кадрів та штатних професійних бухгалтерів.

Ми можемо допомогти, взявши на себе всі обов’язки з управління адміністративними функціями оплати праці та забезпечення дотримання податкових та законодавчих вимог.

Функції, які компанія зазвичай передає на аутсорсинг, включають:

 • Ведення оплати праці на основі даних, наданих компанією
 • Розрахунок премій, лікарняних, щорічних відпусток та інших виплат працівникам
 • Розрахунок податків, утримань та внесків відповідно до чинного законодавства
 • Підготовка розрахункових відомостей для здійснення виплат працівникам
 • Подання щомісячних / щоквартальних звітів про податки та оплату праці
 • Забезпечення дотримання законодавства

Зв’яжіться з нами:


Федір Кошовий
Партнер, Дипломований бухгалтер
Тел.: +38 044 249 0482

Послуги: