ECOVIS System Rewident
Sp. z o. o.
Audytorzy i księgowi w Polsce
ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80

E-Mail

Obsługa kadrowo płacowa

Prowadzimy administrację wynagrodzeń oraz akt personalnych pracowników Klienta bez względu na formę zatrudnienia. Pomagamy zmniejszać koszty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, uwzględniając specyficzne wymagania i potrzeby firmy.

KADRY

W ramach administracji dokumentacją kadrową oferujemy:
 • prowadzenie i udostępnianie akt osobowych,
 • ewidencję i kontrolę rozliczania nieobecności z tytułu urlopów, zwolnień lekarskich i innych,
 • kontrolowanie ważności badań lekarskich oraz kierowanie na badania lekarskie – wstępne, okresowe oraz kontrolne,
 • kontrolowanie dokumentacji szkoleń obligatoryjnych,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
 • przygotowanie dokumentów związanych z ustaleniem oraz ustaniem stosunku pracy,
 • wydawanie zaświadczeń między innymi o okresach zatrudnienia, zaświadczeń o wynagrodzeniu, świadectw pracy,
 • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowanie i wysłanie deklaracji,
 • sporządzanie deklaracji GUS,
 • przyjmowanie organów kontroli zewnętrznej (Państwowej Inspekcji Pracy),
 • przekazywanie informacji do uprawnionych instytucji m.in. komorników i banków,
 • sporządzanie raportów dla potrzeb zarządzania kapitałem ludzkim np. analiza czasu pracy.

PŁACE

W ramach administracji wynagrodzeniami oferujemy:
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z uwzględnieniem różnego rodzaju składników wynagrodzenia, w tym benefitów pozapłacowych,
 • sporządzanie tzw.” pasków wypłat” dla pracowników,
 • dokonywanie wypłat wynagrodzeń na konta pracowników,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US oraz ZUS,
 • rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie godzin nadliczbowych,
 • kompletowanie dokumentów do ustalenia kapitału początkowego w celu przekazania do ZUS,
 • obsługę organów kontroli zewnętrznej (ZUS),
 • przygotowanie raportów kadrowo-płacowych dla potrzeb wewnętrznych oraz zewnętrznych np. do GUS,
 • obsługa płac obcokrajowców.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.