ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Due Diligence

Ponieważ wierzymy, że przedsiębiorcy odgrywają bardzo ważną rolę w polskiej gospodarce, chronimy ich przed ryzykownymi inwestycjami. Sprawdzamy czy nabywane przedsiębiorstwa mają dobrą kondycją prawną i podatkową oraz czy ich wartość jest właściwie oszacowana.

Dzięki zastosowanym procedurom oraz naszemu, także międzynarodowemu doświadczeniu, możliwa jest ocena danych przedstawionych przez stronę sprzedającą oraz ryzyk związanych z transakcją.

Oferujemy kompleksową usługę obejmującą analizę kondycji spółki w obszarze prawnym i podatkowym . Przeprowadzamy także badanie w obszarze finansowym i księgowym.

Proponujemy również obsługę procesu analizy przedsiębiorstwa od strony sprzedającego. Celem takiej usługi jest zidentyfikowanie szans oraz ryzyk, umożliwiające podjęcie decyzji w negocjacjach.