Newsletter No. 10/2015: COROCZNE SPOTKANIE W RAMACH NIEMIECKIEJ SIECI

17.10.2015

Marcin Milczarek, wspólnik naszej kancelarii, wziął udział w sierpniu w corocznym spotkaniu partnerów zarządzających sieci niemieckiego ECOVIS.
Zapoznał uczestników spotkania z prawnymi aspektami rozpoczynania i prowadzenia działalności w Polsce, najważniejszymi regulacjami podatkowymi, a także zaletami specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.
Marcin Milczarek dołożył wszelkich starań, by ukazać Polskę jako atrakcyjne miejsce do inwestowania. Spotkanie odbyło się w Niemczech, w Lipsku.