Newsletter No 04/2016: Nowe podatki dla Polski

25.04.2016

OECD w swojej ostatniej prognozie zaleca Polsce wprowadzenie nowych podatków w celu utrzy-
mania wzrostu gospodarczego.
Z raportu analityków wynika, że Polsce w 2016 roku będzie trudno utrzymać poziom wzrostu go-
spodarczego z 2015 roku, kiedy wyniósł on 3,9% PKB. Przewiduje się, że w 2016 roku wyniesie
on tylko 3,4% PKB, a w 2017 roku 3,5% PKB. Ponadto wzrósł poziom konsumpcji prywatnej, a
spadł poziom bezrobocia.