Legal Insights 01/2016

01.07.2016

Czy w Waszej spółce działa Zarząd?

Wobec zbliżającego się dla spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym terminu odbycia corocznego zwyczajnego zgromadzenia wspólników, należy ustalić, czy wraz z odbyciem zgromadze- nia nie nastąpi wygaśnięcie mandatu członków zarządu. Często bowiem zapominamy o tym, że członkostwo w zarządzie spółek kapitałowych jest co do zasady kadencyjne.