Wycena przedsiębiorstw Poland
Audytorzy i księgowi w Polsce

ul. Garażowa 5a
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 38 00 38 0
E-Mail

Prawnicy w Polsce

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Wycena przedsiębiorstw

Proponujemy Państwu profesjonalną usługę wyceny przedsiębiorstw.

Realizując zlecenie wyceny przedsiębiorstw opieramy się na następujących metodach:
  • dochodowa – analizujemy potencjał rozwoju firmy w oparciu o zdolność generowania dochodów w przyszłości (m.in. metodą DCF – discounted cash-flow zdyskontowanych przepływów pieniężnych)
  • porównawcza – odnosimy się do wartości spółek porównywalnych wykorzystując metodę mnożników giełdowych oraz transakcji porównywalnych,
  • majątkowa – oceniamy wartość majątku spółki oraz jej zobowiązań stosując metodę skorygowanych aktywów netto lub metodę likwidacyjną.

Wybór konkretnej metody opieramy na specyfice prowadzonej działalności przedsiębiorstwa oraz na celu, który stoi za potrzebą dokonania takiej wyceny.

Wyniki wyceny przedstawiamy w formie raportu prezentującego również zastosowaną metodologię prac oraz przyjęte założenia.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.