ECOVIS LEGAL POLAND PRUŚ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA

Prawnicy w Polsce
ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
Fax: +48 22 400 19 02
E-Mail

Usługi prawne

Uważamy, że skomplikowane środowisko prawne wymaga precyzyjnych i jednoznacznych rozwiązań. Tworzymy je zawsze biorąc pod uwagę Twój interes, działając szybko i skutecznie.

Wieloletnia praktyka, także w międzynarodowym środowisku, pozwala nam efektywnie poruszać się w różnych obszarach prawa.

Świadczymy stałą, całościową obsługę prawną dla spółek polskich i zagranicznych prowadzących działalność w Polsce. Doradzamy im przy wyborze optymalnej formy prawnej, bieżącej działalności, prowadzeniu procesu inwestycyjnego oraz przy przejęciach innych podmiotów.

Prowadzimy procesy sądowe, w tym dotyczące inwestycji budowlanych, gdzie wartość przedmiotu sporu jest liczona w dziesiątkach milionów złotych. Prowadzimy również szkolenia z różnych dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego oraz prawa pracy.

Prawo spółek

 • zakładanie spółek prawa handlowego oraz oddziałów firm zagranicznych w Polsce;
 • zbywanie na rzecz Klientów spółek założonych przez Kancelarię;
 • ochrona praw i interesów wspólników oraz akcjonariuszy;
 • bieżąca obsługa spółek oraz ich władz;
 • pomoc prawna podczas dokonywania jakichkolwiek zmian w spółkach (zmiana umowy, likwidacja spółki).

Prawo gospodarcze i cywilne

 • przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych;
 • udział w negocjacjach oraz pomoc w procesie zawierania umów;
 • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa kontraktów;
 • doradztwo w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego;
 • pomoc i doradztwo w zakresie udziału w procedurach związanych z zamówieniami publicznymi; doradztwo prawne w zakresie różnych gałęzi prawa (prawo farmaceutyczne, prawo energetyczne, prawo ochrony środowiska);
 • prawo spadkowe.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • przygotowywanie, zmiany oraz opiniowanie umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich;
 • przygotowywanie regulacji wewnętrznych, takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania itp.;
 • doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców;
 • doradztwo w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym pomoc prawna w zakresie zwolnień grupowych.

Prawo własności intelektualnej

 • przygotowywanie, zmiany oraz opiniowanie umów z zakresu praw autorskich oraz własności przemysłowej;
 • doradztwo w zakresie naruszenia własności intelektualnej oraz dóbr osobistych;
 • kompleksowa pomoc prawna w zakresie działań reklamowych;
 • doradztwo w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.

Ochrona konkurencji i konsumentów

 • doradztwo w sprawach z zakresu koncentracji przedsiębiorców, uzyskiwanie zgody na koncentrację przedsiębiorców;
 • doradztwo w zakresie ochrony praw konsumentów;
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji oraz w sporach z zakresu ochrony konkurencji;

Postępowanie cywilne i administracyjne

 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej;
 • występowanie w imieniu klientów w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym;
 • pomoc w procesie uzyskiwania zezwoleń oraz/lub koncesji wydawanych przez organy administracji rządowej oraz samorządowej.

Terminarz przedsiębiorcy