ECOVIS LEGAL POLAND PRUŚ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA

Prawnicy w Polsce
ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
Fax: +48 22 400 19 02
E-Mail

Fuzje i przejęcia

Wierzymy, że duże przedsiębiorstwo może skuteczniej realizować swoje cele. Dlatego cieszymy się, że nasi klienci rosną nie tylko organicznie, ale również korzystając z mechanizmów fuzji i przejęć innych podmiotów.

Naszych Klientów wspieramy już na etapie Due Dilligence, analizując z nimi ryzyka związane z nowymi inwestycjami oraz na etapie działań operacyjnych, zabezpieczając prawnie procesy fuzji i przejęć.

Inwestycje, fuzje i przejęcia, przekształcenia

  • doradztwo przy sprzedaży i nabyciu spółek, przedsiębiorstw, aktywów;
  • łączenie, podział, przekształcenia spółek;
  • analiza stanu prawnego podmiotów przejmowanych (legal due diligence);
  • opracowywanie prawnych struktur dla inwestycji;
  • doradztwo w zakresie zmian kapitałowych w spółkach, w tym w zakresie zmian w strukturze udziałowców/ akcjonariuszy;
  • postępowanie upadłościowe i naprawcze.