ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Doradztwo podatkowe

Wierzymy, że zbyt duże opodatkowanie jest hamulcem rozwoju zarówno poszczególnych przedsiębiorstw jak i całej gospodarki. Dlatego samemu będąc przedsiębiorcami pomagamy naszym Klientom tak wykorzystywać istniejące przepisy, aby w ramach dozwolonych prawem, płacić jak najmniejsze podatki.

Nasze doradztwo poparte międzynarodową praktyką, gwarantuje znalezienie optymalnych rozwiązań podatkowych.

Długoletnie doświadczenie oraz kompetencje nie tylko prawnicze, ale też ekonomiczne pozwalają na całościową ocenę problemu, znalezienie trafnych rozwiązań i spojrzenie pod kątem uwzględniającym różne aspekty danej sprawy.

Prawo podatkowe i celne

  • doradztwo w zakresie podatków (w szczególności podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, VAT, opodatkowania cudzoziemców), międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • pomoc prawna w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego;
  • kształtowanie struktury transakcji celem uzyskania bezpiecznych i optymalnych rozwiązań podatkowych, doradztwo w zakresie opłaty skarbowej.

Postępowania podatkowe

  • reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz przed sądami;
  • udział w czynnościach kontrolnych, pomoc w formułowaniu wyjaśnień;
  • przygotowywanie wniosków do urzędów skarbowych w sprawie uzyskania pisemnych informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, tzw. interpretacja indywidualna.