Projekty UE

ECOVIS LEGAL POLAND PRUŚ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pt. „Rozwój aktywności ECOVIS LEGAL POLAND PRUŚ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA na rynkach zagranicznych” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest w ramach trzeciej Osi Priorytetowej RPO WM, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Model biznesowe.

Celem głównym jest wzrost wartości sprzedaży usług dla klientów zagranicznych do końca 2018 roku.
Cel ten zostanie osiągnięty dzięki działaniom dążącym do internacjonalizacji przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego.

Na realizację celu głównego projektu składają się następujące cele szczegółowe:
  1. umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku fińskim oraz ekspansja na pozostałe kraje skandynawskie;
  2. umocnienie pozycji kancelarii na rynku niemieckim i pozostałych rynkach europejskich, dzięki wykorzystaniu szans wynikających z członkostwa w sieci Ecovis;
  3. nawiązanie kontaktów biznesowych na rynkach azjatyckich.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie rozpoznawalności Spółki, w wyniku udziału w 11 misjach gospodarczych w Europie, USA i Azji.

Termin realizacji projektu: od 14-09-2016 do 01-12-2018.
Całkowita wartość projektu: 303 238,05 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 110 817,48 PLN