Audytorzy i
księgowi w Polsce

ul. Garażowa 5a
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 38 00 38 0
E-Mail

Konrad Kamiński

Kontroler Finansowy
Ecovis System Rewident Sp. z o. o.

konrad.kaminski@ecovis.pl

Związany z Ecovis System Rewident Sp. z o.o. od 2009r. Początkowo zatrudniony jako asystent Dyrektora Finansowego, następnie jako Księgowy a od 2015r. Kontroler Finansowy.

Absolwent Wydziału Finansów i Rachunkowości o specjalizacji Audyt i Kontrola Finansowa na Wyższej Szkoły Finansów (studia I stopnia) oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości o specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. (studia II stopnia).

Jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.