Audytorzy i
księgowi w Polsce

ul. Garażowa 5a
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 38 00 38 0
E-Mail

Jadwiga Szabat

Założyciel i Prezes Zarządu od 1995 r.
ECOVIS System Rewident Sp. z o. o.
Biegły rewident

jadwiga.szabat@ecovis.pl

Absolwentka SGPiS, posiadająca długoletnią praktykę w rewizji sprawozdań finansowych, księgowości, zarządzaniu i organizacji przedsiębiorstw. Pełniła funkcję szefowej służb finansowo-księgowych w takich firmach jak Digital Equipment Polska Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o. oraz w instytutach naukowo-badawczych.

Osobiście nadzoruje weryfikację sprawozdań finansowych kluczowych klientów badanych przez Ecovis System Rewident Sp. z o.o., opiekuje się aplikantami na biegłych rewidentów oraz prowadzi szkolenia w zakresie rachunkowości, zarządzania i wdrażania usprawnień organizacyjnych.