Auditor in Poland
Audytorzy i
księgowi w Polsce

ul. Garażowa 5a
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 38 00 38 0
E-Mail

Artur Rymarczyk

Wiceprezes Zarządu
Ecovis System Rewident Sp. z o. o.
Biegły rewident

artur.rymarczyk@ecovis.pl

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1993-1994 uczestnik międzynarodowego duńskiego programu Management In a Market Economy organizowanego przez National Agency of Industry and Trade w Danii. Przez wiele lat kierował projektami audytowymi w działach audytu w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki. Pełnił również funkcję Dyrektora Finansowego w międzynarodowych spółkach z branży edukacyjnej, transportowej i leasingowej. W Ecovis System Rewident Sp. z o.o. odpowiada za działy audytu i doradztwa gospodarczego. Nadzoruje również weryfikację sprawozdań finansowych według polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości.