Newsletter No. 09/2015: MOŻLIWE OGRANICZENIA ZASAD POROZUMIENIA Z SCHENGEN

17.09.2015

W związku z narastającym kryzysem imigracyjnym pewne prawa obywateli UE mogą zostać ograniczone.
Prawa wynikające z porozumienia z Schengen, które zniosło wewnętrzne granice i umożliwiło podróże bez posiadania paszportu czy dowodu osobistego pomiędzy większością krajów UE, mogą zostać zawieszone.
Jedynie sześć spośród 28 krajów UE pozostaje poza tzw. strefą Schengen, są to Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Irlandia, Rumunia oraz Zjednoczone Królestwo.
Zgodnie z porozumieniem z Schengen, każdy kraj może przywrócić kontrole na granicach na czas określony, jeżeli jest to niezbędne dla zachowania porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego. Kraj taki ma obowiązek poinformować instytucje UE o wprowadzonych ograniczeniach. Przykładowo Niemcy wprowadziły kontrole graniczne na granicy z Austrią.
W związku z tym zawsze przed podróżą należy sprawdzać aktualny status obowiązywania porozumienia z Schengen.