Newsletter No. 02/2015: ALERT PRAWNY – PROKURA

15.02.2015

W uchwale z dnia 30 stycznia 2015 roku (III CZP 34/14) Sąd Najwyższy przyjął, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Jest to zmiana dotychczasowej wykładni przepisów jak również kilkunastoletniej praktyki.
Należy spodziewać się, że powyższa uchwała spowoduje zmianę podejścia sądów rejestrowych oraz uczestników obrotu gospodarczego do instytucji prokury.
Z chęcią pomożemy Państwu w przeprowadzeniu niezbędnych działań dostosowawczych. W przypadku pytań dotyczących powyższego zagadnienia zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.