O Ecovis System Rewident Sp. z o.o. 

Auditors, accountants and tax consultants in Poland

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od 1995 roku. W 1996 roku Krajowa Izba Biegłych Rewidentów nadała naszej spółce uprawnienia do badania sprawozdań finansowych (nr 1253).

Od 2007 roku działamy w ramach międzynarodowej sieci Ecovis, funkcjonującej na rynku usług audytorskich, prawniczych, doradztwa gospodarczego, podatkowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w wielu krajach Europy, a także w Azji i USA.

Jesteśmy członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Polsko-Szwajcarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jesteśmy również liderem – koordynatorem Mazowieckiego Klastra Audytu i Konsultingu.

Zatrudniamy doświadczonych biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz wykwalifikowaną kadrę finansowo – księgową.

Świadczymy usługi w zakresie:
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • badania sprawozdań finansowych
 • przeglądu ksiąg rachunkowych
 • doradztwa podatkowego
 • obsługi kadrowo – płacowej
 • fiduciary & domiciliary
 • audytu i obsługi projektów unijnych
 • inwentaryzacji
 • rozwiązań IT
 • due diligence
 • wyceny przedsiębiorstw
 • oceny ryzyka upadłości – Holvis

W zakresie wymienionych usług posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz sprawdzone procedury, potwierdzone Certyfikatem ISO 9001:2015.

Naszą strategią jest zbudowanie silnej pozycji na rynku usług audytorskich, księgowych i podatkowych.

Budujemy ją w oparciu o:
 • współpracę z ekspertami uczelni wyższych, ukierunkowaną na aktualizację wiedzy merytorycznej.
 • przestrzeganie norm jakościowych.
 • profesjonalną kadrę.
 • optymalizację rozwiązań prawno – podatkowych dla naszych klientów i partnerów biznesowych.

Od 2009 roku Ecovis System Rewident Sp. z o.o jest beneficjentem projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Do tej pory zrealizowaliśmy projekty w ramach programów PO IG, PO KL oraz RPO WM o łącznej wartości 4 014 350,80 PLN.

W nowej perspektywie finansowej 2014 -2020 również zamierzamy skorzystać ze środków unijnych, przyczyniając się do podniesienia konkurencyjności naszej spółki na dzisiejszym, niezwykle dynamicznym rynku usług audytorskich i księgowych.

KontaktMasz pytania?
Skontaktuj się z nami!