עמותות ומלכ”רים

– דיווחים שנתיים לעמותות
– ביקורת פנים וחברות בוועדות ביקורת
– ביקורת רשימות מועמדים ע”פ חוק מימון מפלגות.
– יעוץ בנושאי מס הכנסה ומע”מ למלכ”רים
– טיפול בבקשות להכרה במוסד ציבורי לפי סעיף 46