הקמה וליווי חברות

– ליווי הקמת חברות ופתיחת חשבונות לתאגידים בארץ ובעולם.