חברות בקשיים

– בקרת תקציב וניהול כספי ופיננסי עבור כונסי נכסים/ נאמנים/ ומפרקים
– פירוק חברות ע”י בית משפט
– ביקורת חקירתית בקשר עם הברחות נכסים, פעולות בלתי חוקיות וחקירת הסיבות לקריסת החברה.
– הליכי כינוס נכסים.
– ניהול מיוחד ונאמנויות של חברות וגופים בקשיים בפיקוח בית משפט.
– תוכניות הבראה לחברות בקשיים והסדרי נושים
– ביקורת בעלי תפקיד עבור הכונס הרשמי
– ליווי חברות עבור תאגידים בנקאים
– פרוייקטים מיוחדים במיסוי עבור חברות שכשלו (מס שבח, מס הכנסה ומע”מ)