יזמות עיסקית

– הקמת קבוצות רכישה לפרויקטים במקרקעין
– חיבור לשיתופי פעולה עסקיים במסגרת לקוחות המשרד.