ביקורת

משרד ECOVIS עוזרי רואי חשבון מספר שרותי ביקורת לרבות :

ביקורת דוחות כספיים ובקורת פנים
לחברות בנות וסניפים של חברות בבעלות זרה, חברות פרטיות וחברות בבעלות משפחתית, שותפויות וגופים בעלי צורכי ביקורת מיוחדים.

משרדנו מיישם סטנדרטים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר תוך התחשבות בצורכי הלקוח ועסקו.

ניתחנו ב ECOVIS את ארבעת השלבים למתן שרותי ביקורת יעילים ואפקטיביים

1. תכנון.
2. קשר רציף עם הלקוח.
3. שיתוף פעולה ותיאום עם צוות הלקוח.
4. מכתבי הנהלה תקופתיים בהתאם לעניין

אנו תמיד קשובים ומוכנים להיפגש איתך הלקוח בכל זמן, לא רק בתחילת ובסיום ההתקשרות ביננו ולא בשלט רחוק כפי שנוהגים להציע ללקוחות בימינו.

צוות הביקורת שלך ישאף תמיד ליישם נוהלי ביקורת שהם מעבר לנוהלי האימות הסטנדרטיים, אנו נפעיל כלים תפעוליים וחשבונאיים שמטרתם לבחון את תקפות ומהימנות הבקרה הפנימית בעסק ולזהות סיכונים וכשלים על מנת שנוכל לסייע בתיקונם. יחד עם זאת נערוך מבחני עלות תועלת על מנת להבטיח שכל שינוי חשבונאי שאנו מציעים ייטיב בסופו של יום עם העסק .

אנו נמקסם את השקעתך בשרותי הביקורת החיצוניים שאנו מספקים ע”י עבודה צמודה עם הצוות שלך בעסק, פעולה זו מונעת כפילות מאמצים ויוצרת גישה יעילה יותר לעבודת הביקורת.

כמבקרי החשבונות שלך, אנו יודעים שעניין הזמנים הוא קריטי וכי הליך הביקורת גוזל משאבי מערכת שאם לא כן היו מופנים לייצור הכנסות או הקטנת עלויות. היה סמוך ובטוח כי צוות ECOVIS יפעל במהירות וביעילות לספק לך את הדוחות הכספיים במועד.

שרותי הביקורת הניתנים ע”י משרדנו :
– ביקורת ספרים לחברות עמותות ועצמאים.
– עריכה והכנת דוחות שנתיים
– סקירת דוחות תקופתיים (רבעוניים חודשיים).
– סקר הבקרה הפנימית והפקת מכתב ביקורת לריכוז הממצאים.
– ביקורת לפי IFRS

ביקורת פנים

– בניית תוכנית ביקורת רב שנתית או על פי דרישה
– סקירת מהימנות ושלמות המידע הפיננסי בארגון
– יעוץ בנושאי מבנה ארגוני , מדיניות ותהליכי תפעול
– בחינת יעילות המערכות השונות בארגון
– בחינת עמידת הארגון בחוקים ו/או תקנות הרלבנטיים לגביו