ECOVIS in Israel
We wish to be more than your auditors or bookkeepers. We wish to be your business and financial consultants, and we see the client as a partner and we will accompany you during difficult times and good times.

אודות

כלכלה וחזון

אנו מאמינים שחוזקה וחוסנה של הכלכלה נמצא בעסקים הפרטיים, לרבות בבעלות משפחתית. העסקים הקטנים והבינוניים, הפיזור שלהם ברחבי הארץ ובאוכלוסייה מייצר חוסן כלכלי ויציבות רחבה יותר.

בעידן הכפר הגלובלי אנו מאמינים שיש לסייע לעסקים אלה המבקשים לפעול ברמה הבינלאומית, בכל מקום בעולם. במתן שרות אישי איכותי ואמין שיוכל לתת להם ערך מוסף ולתרום להצלחתם.

שרות בינלאומי איכותי ואישי גם לעסקים פרטיים קטנים ובינוניים

ECOVIS Israel עוזרי רואי חשבון שם לעצמו למטרה לספק שירותים מקצועיים איכותיים וגלובליים, ליחידים ולחברות בינוניות וקטנות מארץ ומחו”ל בעלות פעילות בין לאומית אשר מעוניינות לקבל שרות מקצועי ואישי בישראל, מבלי להיבלע במשרדים הגדולים כלקוחות זניחים.

להשטיח את פירמידת השירות הבינלאומי

מרבית המשרדים הגדולים בנויים בצורת פירמידה ככך שהשותף הבינלאומי בראש הפירמידה אנו באקוויס ישראל בקשר עם השותפים הבינלאומיים שלנו בצורה כזאת המאפשרת לנו להיות בקשר בלתי אמצעי עם הצוותים שמבצעים את העבודה בפועל ובדרך זו לספק שרות יעיל וטוב יותר ללקוח התואם את צרכיו.