Fokus Türkei: Ecovis Blog zu wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Themen für Unternehmer, Investoren und Gründer

Steuerstrafbefreiung in der Türkei

Kategorien / Kategoriler: Steuerberatung, 29.09.2016

In der Türkei werden durchschnittlich alle 4 bis 5 Jahre umfangreiche Gesetzesänderungen bezüglich der Strafbefreiung bei Steuerhinterziehungen vorgenommen. Das zuletzt eingeführte und nur vorübergehend geltende Gesetz 6736 bezieht sich auf diese Sachverhalte.
weiterlesen / devamını oku

TÜRKİYE’DEKİ VERGİ AFFI UYGULAMASI

Kategorien / Kategoriler: Vergi Danışmanlığı, 23.09.2016

Türkiye’de son dönemlerde ortalama 4-5 yıllık dönemlerde bir kapsamlı vergi affı kanunları çıkmaktadır. En son yürürlüğe giren ve geçici süre uygulanacak olan 6736 sayılı Kanun da vergi affı niteliğindedir.

2016 yılında uygulanacak olan vergi affı kanununda, kesinleşmiş alacaklara dönük ödeme kolaylıkları, kesinleşmemiş (tarh ve dava aşamasındaki işlemler) alacaklar, bilanço düzeltmesi, matrah artırımı ve yurt dışından ve içinden getirilen paralarla ilgili olarak vergi affı uygulanması maddeleri bulunmaktadır.

Kanundan yararlanmak ihtiyaridir. Kanun pek çok yönüyle vergi mükelleflerine önemli imkanlar sunmaktadır. Bu nedenle, Kanundan yararlanma alternatiflerini mutlaka uzman mali müşavirlerle ve avukatlarla değerlendirmekte yarar bulunmaktadır.

Kanun kapsamına Türkiye devletine, belediyelere ait her türlü vergi, sosyal sigorta primi ana para, faiz ve cezaları girmektedir.

Kesinleşmiş alacaklarla ilgili yapılan düzenlemeye göre, gecikmiş ana para alacakların yapılandırılması halinde, geçmişte doğan yüksek faizler silinmekte, bu faizlerin yerine enflasyon artışına tekabül eden oranda faiz ödenmesi yeterli olmaktadır. Bu durum faizlerde % 40 – %70 arasında bir indirime tekabül etmektedir. Öte yandan bazı durumlarda, faizlerin yanı sıra vergi cezaları da kısmen silinmektedir.

Kesinleşmemiş (inceleme, tarh veya yargı aşamasında olan alacaklar) alacaklarla olan hükümlere göre, ihtilafın bulunduğu duruma göre, vergi aslının %20, %50 veya %100’nün ile buna tekabül eden enflasyon oranındaki faizin ödenmesi halinde; alacağın kalan tutarı, alacaklarla ilgili her türlü faiz ve cezası silinmektedir. Bu maddeden yararlanılması halinde, söz konusu alacaklarla ilgili dava açılmaması, şayet açılmışsa geri çekilmesi gerekmektedir.

Kanunun matrah artırım düzenlemelerine göre, gelir, kurumlar, katma değer vergisi ve bazı gelir vergisi stopajlarının, geçmiş yıl matrahlarına göre orantılı olarak artırılması halinde, o yıllara ilişkin vergi incelemesi yapılmaması imkanı sağlanmaktadır. Örneğin 2015 yılında 100.000 TL kurumlar vergisi ödeyen bir şirketin, 11.250 TL ödemesi halinde, 2015 yılı hesapları kurumlar vergisi yönünden incelenmeyecektir. Kanunda çok sayıda oran ve tutar yer almakta olup, bunlar vergi türü ve yıl bağlamında farklılaşmaktadır.

Kanunda mükelleflere Şirket bilançolarını düzeltme olanağı da sunulmaktadır. Bu çerçevede 31.12.2015 tarihli bilançoda kasada fiilen bulunmayan paralarla, ortaklardan borç verme vb. şeklinde oluşan alacakları %3 vergi ödemek suretiyle bilançodan çıkarmak mümkündür. Ayrıca stoklar ve sabit kıymetlerle ilgili de bilanço düzeltmesi yapılabilmesi söz konusudur.

Söz konusu kanunla, yurt dışında bulunan para vb. varlıkları Türkiye’ye getirenlere herhangi bir vergi ödemeyerek af getirilmektedir. Ayrıca aynı madde ile Türkiye’de bulunan kayıt dışı parayı işletmeye dahil edilmesine imkân sağlanmaktadır.

Af ve yeniden yapılanma yasasının son başvuru tarihi genel olarak 31.10.2016’dır. Bakanlar Kurulu’nun bu süreyi uzatma yetkisi bulunmaktadır. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, genel olarak Genel Tebliğlerde belirtilen dilekçe ve formları kullanarak süresi içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Konuyla ilgili detay bilgileri Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ortaklarından alabilirler.

Elektronik araçlar için vergisel teşvik ile ilgili yasa tasarısı

Kategorien / Kategoriler: Vergi Danışmanlığı, 16.06.2016

Almanya´da elektronik araçlara Vergi avantajı sağlayabilmesi için planlanan Yasa yürürlüğe girmektedir.
weiterlesen / devamını oku

Özel Amortismanla ilgili yeni Yasa Tasarısı

Kategorien / Kategoriler: Vergi Danışmanlığı, 29.04.2016

Almanya´da şu sıralar gayrimenkul yapımını teşvik etmek açısından yeni yapılan daireler için geçici bir süreliğine özel amortisman ile ilgili yeni Yasa Tasarısıhazırlanmakta.
weiterlesen / devamını oku

Almanya´dan Avrupa ülkelerine ihracat

Kategorien / Kategoriler: Seminer, 11.03.2016

Almanya´dan diğer Avrupa ülkelerindeki şirketlere ihrac edilen mallar belirli unsurların yerine getirildiği takdirde Almanya içerisnde KDV´den muaftır.
weiterlesen / devamını oku

Almanya´da Veraset Vergisi

Kategorien / Kategoriler: Vergi Danışmanlığı, 22.01.2016

Alman Veraset Vergi Kanununa göre Veraset Vergisi öncellikle vefat eden kisinin veya miras sahibinin Almanya´da ikamet etmesini yeterli kılmaktadır.
weiterlesen / devamını oku

Indirilecek giderler

Kategorien / Kategoriler: Vergi Danışmanlığı, 03.11.2015

Alman Vergi Kanunda indirilecek giderler gelirlerin vergilendirilmesi açısindan oldukça önemlidir. Bu durumda “indirilecek giderler işyerinden kaynaklanan giderlerdir” (§ 4 IV Alman Gelir Vergi Kanunu). Bu gibi giderler kişisel giderlere karşın gelirlerden düşülebilir.
weiterlesen / devamını oku

Mültecilere sunulan konaklamalardaki KDV imkanları

Kategorien / Kategoriler: Vergi Danışmanlığı, 15.09.2015

Son zamanlarda artan savaş mağdurlarıyla birlikte yükselen mülteci sayısının çözümü için kurumsal ve özel şirketlerin aracılığıyla sunulan konaklama imkanlarında vergisel açıdan dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır.
weiterlesen / devamını oku

KDV´de farklı vergilendirme: tüccarlar

Kategorien / Kategoriler: Vergi Danışmanlığı, 31.08.2015

Almanya´da Katma Değer vergisinde tüccarlar için özel vergilendirme sistemi mümkündür. Buna göre tüccarlar alınan bazı ticari mallarda KDV´yi vergiden düşemez, ancak ürünü satarken sadece satış ve alış fiyatı arasindaki farkı KDV´ye tabii tutması gerekmektedir.
weiterlesen / devamını oku

Katma Değer vergisi (KDV)

Kategorien / Kategoriler: Vergi Danışmanlığı, 22.06.2015

Almanya´da KDV mevzuatı oldukça kapsamlı ve detaylı bir şekilde anlatıldığından ve birçok istisnai uygulamalara tabii tutulduğundan faturalandırmada birçok unsura dikkat etmek gerekmektedir. Faturalarda ödenilen KDV´nin düşürülmesi için (“Vorsteuer”) gereken biligiler mutlaka doğru şekilde ve eksiksiz tanzim edilip işleme alınması gerekmektedir.

Ayrıca KDV´den muaf olan gelirler mevcut ise (örneğin sağlik sektöründeki  veya arazi satışlarında varolan muafiyetler) bunlarla bağlantılı olan giderlerdeki KDV ödemelerden düşürülemez.

Ancak bazı giderler gelirlerin muafiyetine rağmen yinede KDV´den düşürülebilir. Bu giderler detaylı bir şekilde Vergi Kanunun´da bulunmaktadır.